Profile

Mogę edytować mój profil?
Tak, możesz edytować swój profil w dowolnym momencie, klikając „Edytuj profil”

Can I create and edit my CV with Zutzu?
Tak, możesz stworzyć swoje CV, podając odpowiednie informacje w polach w Edytuj profil.

Jakie pliki mogę przesłać?
Możesz przesłać dowolne potrzebne pliki, takie jak certyfikaty, licencje, paszport itp.

Czy mogę usunąć moje pliki?
Tak, w razie potrzeby możesz usunąć dowolne pliki.

Czy mogę wyświetlić przesłane pliki?
Tak, możesz przeglądać przesłane pliki, klikając dokumenty.

Can I print my CV?
Yes, you can print and download your CV in PDF format.

Czy mogę otrzymywać powiadomienia od Zutzu?
Tak, możesz otrzymywać powiadomienia, ale musisz wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień w swoim profilu. Zalecamy, aby zezwolić Zutzu na wysyłanie powiadomień, abyś był świadomy nowych działań.