Polityka prywatności

 1. ZUTZU NL BV przykłada szczególną uwagę do ochrony Twojej prywatności.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje, jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie i jak je wykorzystujemy.
 3. Kiedy korzystasz z naszego portalu, zbieramy oraz gromadzimy różne informacje, w tym Twoje dane osobowe. W szczególności zbieramy informacje z:
  1. formularzy, które wypełniasz zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem naszej strony internetowej: zutzu.com i innych.
  2. treści, które przesyłasz do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także sieci społecznościowych,
  3. poprzez pliki Cookie (tzw. „ciasteczka”).
 4. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas jest ZUTZU NL BV (78346150) z siedzibą w Holandii, Vluchtoord 37, Uden. Powyższe informacje pozyskujemy przede wszystkim w celu świadczenia usług polegających na znalezieniu odpowiednich osób do odpowiedniej pracy i odwrotnie, w szczególności w celu:
  1. jak najlepiej dostosować odpowiednich ludzi do właściwej pracy i odwrotnie,
  2. odpowiedzieć na Twoje pytania,
  3. przesyłać Ci ciekawe informacje, np. oferty pracy, profile kandydatów do pracy, newslettery,
  4. tworzyć i ulepszać treści dostarczane za pośrednictwem naszej strony internetowej, sieci społecznościowych i systemów.
 5. W formularzach, które wypełniasz pisemnie lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, a także treści, które przesyłasz do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem swojego portalu społecznościowego podajesz nam dane osobowe, które są niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych.
 6. Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 (lit. a) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /EC (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych, adres e-mail: [email protected]
 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 5 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług polegających na znalezieniu odpowiednich osób do odpowiedniej pracy i odwrotnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być nieuwzględnienie Twojej aplikacji w procesie rekrutacji.
 9. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że wyrażono na to wcześniejszą zgodę, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11 poniżej.
 10. Dane podane w formularzach mogą być przekazywane podmiotom technicznie świadczącym określone usługi. Podmioty te przetwarzają dane zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką Prywatności przy użyciu wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 11. Twoje dane osobowe udostępniamy tylko w przypadkach, gdy obowiązek lub możliwość ich udostępnienia wynika z odpowiednich przepisów lub wiążących decyzji organów. Udostępniamy dane osobowe, w szczególności na żądanie organów publicznych, w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom lub w inny sposób wymagane lub dozwolone przez prawo.
 12. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przez nas przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, w związku z którym Twoje dane zostały przekazane lub przez inny okres wskazany w formularzach.
 13. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do jakichkolwiek państw trzecich.
 14. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 15. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 16. Masz prawo do eksportu swoich danych osobowych przechowywanych na stronie: www.zutzu.com i innych
 17. W naszym interesie jest wysłuchanie od Państwa wszelkich zastrzeżeń i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w naszym serwisie. Na wszystkie zapytania odpowiemy bez zbędnej zwłoki. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi w tej sprawie do organu nadzorczego.
 18. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem elektronicznych metod rekrutacji bez udziału człowieka. Konsekwencją takiego przetwarzania może być automatyczne odrzucenie zgłoszenia.
 19. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przetwarzamy je w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo i poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i urządzeń służących do ich przetwarzania oraz przed nieuprawnionym użyciem tych danych i urządzeń. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych zgłaszamy ten fakt bez zbędnej zwłoki organowi nadzorczemu.
 20. W celu realizacji swoich praw należy zgłosić żądanie pod adresem e-mail: [email protected] Pamiętaj, że przed wykonaniem uprawnień będziemy musieli Cię zidentyfikować.
 21. Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka).
 22. Pliki cookies (tzw. „Ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. “Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 23. ZUTZU NL BV umieszcza na urządzeniach końcowych użytkowników serwisu pliki cookies oraz ma do nich bezpośredni dostęp.
 24. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co może umożliwiać ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określanie profilu użytkownika w celu wyświetlania materiałów reklamowych.
 25. W ramach serwisu stosowane są głównie dwa podstawowe typy plików cookies: sesyjne oraz trwałe. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 26. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany tych ustawień. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz w pomocy lub w dokumentacji przeglądarki.
 27. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych serwisu.
 28. Czasami zmieniamy niniejszą Politykę Prywatności. Pragniemy jednak podkreślić, że Twoje prawa wynikające z niniejszej Polityki Prywatności nie będą ograniczone bez Twojej wyraźnej zgody. Jeśli zmiany są istotne, poinformujemy Ciebie o tym e-mailem.