Warunki usługi

THIS IS AN AGREEMENT BETWEEN YOU OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT (hereinafter “You” or “Your”) AND ZUTZU SOFTWARE(hereinafter “ZUTZU”) GOVERNING YOUR USE OF ZUTZU SOFTWARE (hereinafter “ZUTZU Service(s)”). Parts of this Agreement This Agreement consists of the following terms and conditions (hereinafter the “General Terms”) and terms and conditions, if any, specific to use of individual Services (hereinafter the “Service Specific Terms”). The General Terms and Service Specific Terms are collectively referred to as the “Terms”. In the event of a conflict between the General Terms and Service Specific Terms, the Service Specific Terms shall prevail. Acceptance of the Terms You must be of legal age to enter into a binding agreement in order to accept the Terms. If you do not agree to the General Terms, do not use any of our Services. If you agree to the General Terms and do not agree to any Service Specific Terms, do not use the corresponding Service. You can accept the Terms by checking a checkbox or clicking on a button indicating your acceptance of the terms or by actually using the Services. Opis usługi We provide an array of services for online collaboration and management. You may use the Services for your personal and business use or for internal business purpose in the organization that you represent. You may connect to the Services using any Internet browser supported by the Services. You are responsible for obtaining access to the Internet and the equipment’s necessary to use the Services. You can create and edit content with your user account and if you choose to do so, you can publish and share such content. Umowa o przetwarzaniu danych / Informacje o polityce prywatności Musisz założyć konto użytkownika, podając wszystkie wymagane informacje, aby uzyskać dostęp do Usług lub z nich korzystać. Jeśli reprezentujesz organizację i chcesz korzystać z Usług do użytku wewnętrznego w firmie, zalecamy, abyś Ty i wszyscy inni użytkownicy z Twojej organizacji zarejestrowali się w celu uzyskania kont użytkowników, podając firmowe informacje kontaktowe. In particular, we recommend that you use your corporate email address. Wyrażasz zgodę na: a) podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, zgodnie z sugestią podczas rejestracji; oraz b) utrzymywać i niezwłocznie aktualizować informacje podane podczas rejestracji, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. W przypadku podania przez Ciebie informacji nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych lub jeśli ZUTZU ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, ZUTZU może zamknąć konto użytkownika i odmówić bieżącego lub przyszłego korzystania z dowolne lub wszystkie Usługi. Informacje personalne i prywatność Dane osobowe, które przekazujesz ZUTZU za pośrednictwem Serwisu, podlegają Polityce Prywatności ZUTZU. Your election to use the Service indicates your acceptance of the terms of the ZUTZU Privacy Policy. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojej nazwy użytkownika, hasła i innych poufnych informacji. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie użytkownika i zgadzasz się niezwłocznie poinformować nas o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu twojego konta użytkownika poprzez e-mail na adres [email protected] Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez ciebie lub osoby trzecie w wyniku nieautoryzowanego dostępu i / lub korzystania z konta użytkownika lub w inny sposób. Communications from ZUTZU Usługa może obejmować określone komunikaty od ZUTZU, takie jak ogłoszenia o usługach, komunikaty administracyjne i biuletyny. You understand that these communications shall be considered part of using the Services. W ramach naszej polityki zapewniania całkowitej prywatności zapewniamy również opcję rezygnacji z otrzymywania od nas biuletynów. Nie będziesz jednak mógł zrezygnować z otrzymywania powiadomień o usługach i wiadomości administracyjnych. Zgodność RODO z danymi kandydatów ZUTZU don't take any responsibility for inserted data and validation of GDPR compliance, data contollers task it to make sure no GDPR violations accure in process of inserting data in database. If GDPR compliance settings is enabled to specific user, user is responsible for taking care of automated GDPR email consent gathering and future compliance. Jeśli użytkownik włączył ustawienia RODO, zezwala zautomatyzowanemu systemowi mailingowemu ZUTZU na wysyłanie automatycznych e-maili do kandydatów, którzy chcą zaakceptować formularz RODO. Restrictions on Use In addition to all other terms and conditions of this Agreement, you shall not: (i) transfer or otherwise make available to any third party the Services; (ii) świadczyć usługi w oparciu o Usługi bez uprzedniej pisemnej zgody; (iii) use the third party links to sites without agreeing to their website terms & conditions; (iv) post links to third party sites or use their logo, company name, etc. without their prior written permission; or (v) use the Services for spamming and other illegal purposes. Spamming and Illegal Activities You agree to be solely responsible for the contents of your transmissions through the Services. You agree not to use the Services for illegal purposes or for the transmission of material that is unlawful, defamatory, harassing, libelous, invasive of another’s privacy, abusive, threatening, harmful, vulgar, pornographic, obscene, or is otherwise objectionable, offends religious sentiments, promotes racism, contains viruses, or that which infringes or may infringe intellectual property or other rights of another. You agree not to use the Services for the transmission of “junk mail”, “spam”, “chain letters”, “phishing” or unsolicited mass distribution of email. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia dostępu do Usług, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że korzystałeś z Usług do jakiejkolwiek nielegalnej lub nieautoryzowanej działalności. Inactive User Accounts Policy We reserve the right to terminate unpaid user accounts that are inactive for a continuous period of 120 days. In the event of such termination, all data associated with such user account will be deleted. We will provide you prior notice of such termination and backup of your data by email. The data deletion policy may be implemented with respect to any or all of the Services. Each Service will be considered an independent and separate service for the purpose of calculating the period of inactivity. In other words, activity in one of the Services is not sufficient to keep your user account in another Service active. In case of accounts with more than one user, if at least one of the users is active, the account will not be considered inactive. Data Ownership We respect your right to ownership of content created or stored by you. You own the content created or stored by you. Unless specifically permitted by you, your use of the Services does not grant ZUTZU the license to use, reproduce, adapt, modify, publish or distribute the content created by you or stored in your user account for ZUTZU’s commercial, marketing or any similar purpose. But you grant ZUTZU permission to access, copy, distribute, store, transmit, reformat, publicly display and publicly perform the content of your user account solely as required for the purpose of providing the Services to you. User Generated Content You may transmit or publish content created by you using any of the Services or otherwise. However, you shall be solely responsible for such content and the consequences of its transmission or publication. Wszelkie treści upublicznione będą publicznie dostępne w Internecie i mogą być pobierane i indeksowane przez wyszukiwarki. You are responsible for ensuring that you do not accidentally make any private content publicly available. Wszelkie treści, które możesz otrzymać od innych użytkowników Usług, są dostarczane Tobie w stanie, w jakim się znajdują, wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego, a użytkownik zgadza się nie używać, nie kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, transmitować, transmitować, wyświetlać, sprzedawać, udzielać licencji ani w żaden inny sposób wykorzystywać takich treści w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody osoby, która jest właścicielem praw do takich treści. In the course of using any of the Services, if you come across any content with copyright notice(s) or any copy protection feature(s), you agree not to remove such copyright notice(s) or disable such copy protection feature(s) as the case may be. Udostępniając treści chronione prawem autorskim / chronione prawem autorskim w dowolnej z Usług, potwierdzasz, że masz zgodę, upoważnienie lub pozwolenie, w zależności od przypadku, od każdej osoby, która może domagać się jakichkolwiek praw do takich treści w celu udostępnienia takich treści w taki sposób. Further, by making any content available in the manner aforementioned, you expressly agree that ZUTZU will have the right to block access to or remove such content made available by you, if ZUTZU receives complaints concerning any illegality or infringement of third party rights in such content. By using any of the Services and transmitting or publishing any content using such Service, you expressly consent to determination of questions of illegality or infringement of third party rights in such content by the agent designated by ZUTZU for this purpose.For procedure relating to complaints of illegality or infringement of third party rights in content transmitted or published using the Services, click here. If you wish to protest any blocking or removal of content by ZUTZU, you may do so in the manner provided here. Przykładowe pliki i aplikacje ZUTZU może dostarczyć przykładowe pliki i aplikacje w celu wykazania możliwości skutecznego korzystania z Usług do określonych celów. Informacje zawarte w takich przykładowych plikach i aplikacjach składają się z losowych danych. ZUTZU nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do dokładności, przydatności, kompletności lub wiarygodności informacji lub przykładowych plików i aplikacji. X Disclaimer of Warranties YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT THE USE OF THE SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK. THE SERVICES ARE PROVIDED ON AN AS-IS-AND-AS-AVAILABLE BASIS. ZUTZU EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ZUTZU MAKES NO WARRANTY THAT THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR VIRUS FREE. USE OF ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SERVICES SHALL BE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM, MOBILE TELEPHONE, WIRELESS DEVICE OR DATA THAT RESULTS FROM THE USE OF THE SERVICES OR THE DOWNLOAD OF ANY SUCH MATERIAL. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, PISEMNE ANI USTNE, OTRZYMANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD ZUTZU, JEJ PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓREJ NIE JEST WYRAŹNIE WYMIENIONA W WARUNKACH. Limitation of Liability ZGADZASZ SIĘ, ŻE ZUTZU W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WTÓRNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE LUB INNE STRATY LUB USZKODZENIA, LUB ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W BIZNESIE, AWARIE KOMPUTEROWE, UTRATĘ INNYCH INFORMACJI STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU, NAWET JEŚLI ZUTZU ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ. YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY DISPUTE WITH ZUTZU RELATED TO ANY OF THE SERVICES SHALL BE TERMINATION OF SUCH SERVICE. IN NO EVENT SHALL ZUTZU’S ENTIRE LIABILITY TO YOU IN RESPECT OF ANY SERVICE, WHETHER DIRECT OR INDIRECT, EXCEED THE FEES PAID BY YOU TOWARDS SUCH SERVICE. Indemnification Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć ZUTZU, jego przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, dostawców i podmioty stowarzyszone, od i przeciwko wszelkim stratom, odszkodowaniom, grzywnom i wydatkom (w tym honorariom i kosztom adwokackim) wynikającym z wszelkich roszczeń, które posiadasz korzystał z Usług z naruszeniem praw drugiej strony, z naruszeniem jakiegokolwiek prawa, z naruszeniem jakichkolwiek postanowień Regulaminu lub innych roszczeń związanych z korzystaniem z Usług, z wyjątkiem przypadków, w których takie korzystanie jest dozwolone przez ZUTZU. Arbitration Any controversy or claim arising out of or relating to the Terms shall be settled by binding arbitration in accordance with the commercial arbitration rules of the American Arbitration Association. Any such controversy or claim shall be arbitrated on an individual basis, and shall not be consolidated in any arbitration with any claim or controversy of any other party. The decision of the arbitrator shall be final and unappealable. The arbitration shall be conducted in California and judgment on the arbitration award may be entered into any court having jurisdiction thereof. Notwithstanding anything to the contrary, ZUTZU may at any time seek injunctions or other forms of equitable relief from any court of competent jurisdiction. Suspension and Termination We may suspend your user account or temporarily disable access to whole or part of any Service in the event of any suspected illegal activity, extended periods of inactivity or requests by law enforcement or other government agencies. Objections to suspension or disabling of user accounts should be made to [email protected] within thirty days of being notified about the suspension. We may terminate a suspended or disabled user account after thirty days. We will also terminate your user account on your request. In addition, we reserve the right to terminate your user account and deny the Services upon reasonable belief that you have violated the Terms and to terminate your access to any Beta Service in case of unexpected technical issues or discontinuation of the Beta Service. Zamknięcie konta użytkownika będzie obejmować odmowę dostępu do wszystkich Usług, usunięcie informacji z konta użytkownika, takich jak adres e-mail i hasło oraz usunięcie wszystkich danych na koncie użytkownika. Masz prawo zażądać całkowitego usunięcia danych, wysyłając wiadomość e-mail z odpowiednimi informacjami na adres: [email protected] END OF TERMS OF SERVICE If you have any questions or concerns regarding this agreement, please contact us at [email protected]